BEPALINGEN LIDMAATSCHAP 19-20

  • Binnenkort online

DOWNLOAD HIER DE BEPALINGEN LIDMAATSCHAP 19-20

GEDRAGSCODE PSO VZW

Elk lid van PS Oostkamp Vzw of van de supportersclub van PS Oostkamp dient zich aan de gedragscode te houden.

Overtredingen worden, indien nodig, gesanctioneerd door het dagelijks bestuur.

 

1.Lidgeld
Het lidgeld dient steeds betaald te zijn tegen de vooropgestelde datum. Indien dit niet gebeurd kan men geweigerd worden tot de wedstrijden, trainingen en elke overige organisatie en/of activiteit van PS Oostkamp Vzw.

2.Voorkomen – Gedrag – Discipline
2.1.Onder de term algemeen goed gedrag worden volgende zaken VERBODEN:

– provocerende gebaren of beledigingen – vloeken, scheldwoorden, onbeschofte taal
– bedreigingen – onzedelijk gedrag – spuwen – trekken, duwen, slaan, schoppen (vechten) of poging daartoe
– ophitsen van (eigen) spelers, supporters, … – bal opzettelijk gooien en/of trappen in richting van …
– weigeren een beslissing van bestuurslid/coach/afgevaardigde uit te voeren

2.2.Men dient ten alle tijde beleefd te blijven tegenover iedereen. Dit zowel tegen tegenstrevers, scheidsrechters, supporters, sponsors, leden en zeker bestuursleden van PS Oostkamp Vzw.

2.3.Als men aankomt bij een activiteit is het altijd beleefd een hand te geven aan alle aanwezigen. Wij vragen ook om na elke wedstrijd een hand te geven aan de scheidsrechter en uw coach, en na elke training de hand te schudden met uw trainer.

2.4.Er mag nooit openbaar (bv. in de zaal of in de cafetaria) kritiek gegeven worden over spelers, bestuursleden en/of de werking van de eigen vereniging. Niet door leden en zeker niet door bestuursleden. Indien een bestuurslid dit opmerkt maakt hij/zij die persoon erop attent dat dit niet kan. Onder ‘openbare kritiek’ worden ook de sociale media verstaan.

2.5.Voor kritiek of eventuele opmerkingen kan men steeds terecht bij de bevoegde cellen (met hun verantwoordelijken), bij de algemeen coördinator of eventueel rechtstreeks bij het bestuur.

2.6.Een speler, die actief bezig is aan een wedstrijd, dient zicht te gedragen tegenover tegenspelers, supporters, medespelers, scheidsrechter en coach. Hij respecteert elke beslissing van de coach en laat niet merken dat hij het niet eens is. Hij kan dit NADIEN rustig bespreken met de coach in de kleedkamer.

2.7.Als speler van de thuisclub (jeugd, kern, beloften of provinciaal) help je steeds mee met het klaarzetten of opruimen van de zaal.

2.8.Bij zowel een training als een wedstrijd mag men nooit het terrein/de zaal verlaten zonder toestemming van de trainer of coach.

2.9.Bij het oplopen van een 5e gele kaart per seizoen (totaal van alle PSO-ploegen waarmee de speler in kwestie speelt) zal de speler een boete betalen van € 5,00. Bij het oplopen van een rode kaart zal de speler in kwestie een boete betalen van €20,00.

2.10.Indien een speler een rode kaart krijgt kan hij ook een extra schorsing oplopen binnen de club.

 3.Aanwezigheden / Vervoer
3.1.De spelers zijn zelf verantwoordelijk voor hun aanwezigheid bij de wedstrijden. Zo kan een speler niet meer beweren: ‘Ik wist van niets’. Iedereen krijgt een volledige kalender en alle telefoonnummers van de diverse coaches. De manier van afspraken maken omtrent de wedstrijden wordt bepaald door de coach.

3.2.Spelers die niet kunnen aanwezig zijn voor een wedstrijd laten dit weten aan hun coach, en dit minimum 24 uur (liefst 48 uur) voor de wedstrijd. Indien de coach niet bereikbaar is kun je nog steeds het secretariaat verwittigen.

3.3.Speler dienen steeds tijdig aanwezig te zijn voor hun wedstrijden, respectievelijk…

* Nationaal: thuiswedstrijden: minimum 1 uur voor de wedstrijd – uitwedstrijden: zoals afgesproken
* Provinciaal: thuiswedstrijden: minimum 30 minuten voor de wedstrijd – uitwedstrijden: zoals afgesproken
* Kern: alle wedstrijden: minimum 15 minuten voor de wedstrijd
* Jeugd: thuiswedstrijden: minimum 30 minuten voor de wedstrijd – uitwedstrijden: zoals afgesproken

Voor een training probeer je altijd ten laatste 15 minuten voor aanvang van de training aanwezig te zijn.

3.4.De spelers moet zelfstandig kunnen ter plaatse geraken bij de thuiswedstrijden. Bij uitwedstrijden moet de speler op de plaats geraken die afgesproken werd om te vertrekken. De spelers moeten zelfstandig op de trainingen geraken.

4.Roken – Drugs – Drank
4.1.Er mag nooit gerookt worden in de kleedkamers, de zaal of bijgebouwen waar dit normaliter verboden is. Dit geldt voor zowel wedstrijden, trainingen en alle andere activiteiten. Spelers, jonger dan 15 jaar, mogen sowieso nooit roken als ze in groepsverband bij PS Oostkamp zijn, ook al mogen ze van thuis uit.

4.2.Als er wordt opgemerkt dat men in dronken toestand aankomt bij een training of wedstrijd wordt men geweigerd deel te nemen. Nadien kunnen door de Raad Van Bestuur nog sancties opgelegd worden.

4.3.Het is ten stelligste verboden om drugs te gebruiken. Indien er hiertegen een overtreding vastgesteld wordt, wordt het lid met onmiddellijke ingang ontslaan uit de club en kunnen er verdere sancties volgen.

 5.Uitrusting / Materiaal
5.1.Bij wedstrijden wordt aangeraden de spelerstruitjes niet uit de broek hangen. Dit is deel van een uniforme kledijdracht.

5.2.Men respecteert steeds de clubuitrustingen: neem niets mee naar huis tenzij het gevraagd wordt en leg steeds alle kledij, mooi open gespreid (sokken niet in een knotje), tezamen op een centrale plaats in de kleedkamer.

5.3.Indien er geen ploegafgevaardigde aanwezig is, is de kapitein steeds verantwoordelijk voor alle PSO-materiaal.

5.4.Leden die gratis sportmateriaal ontvangen van PS Oostkamp, dienen dit materiaal ook te dragen op de activiteiten en wedstrijden door PS Oostkamp geëist.

5.5.Leden dienen steeds zorg te dragen voor het materiaal voorzien in de sporthal en dienen ook het zaalreglement (bv. mbt de sportvloer) na te leven. Ook zijn alle leden steeds verantwoordelijk voor het plaatsen/opbergen van het nodige materiaal.

6.GDPR
6.1. Alle leden zijn ermee akkoord dat de vereniging de persoonsgegevens gebruikt voor communicatie binnen de club.
6.2. Alle leden zijn ermee akkoord dat de club foto’s en video’s gebruikt op de officiële website, op officiële sociale media pagina’s en eventueel in andere publicaties van de vereniging uit.

7.Varia
7.1.Indien een speler niet meer wenst aan te treden bij één van de ploegen van PS Oostkamp, is het aangewezen dat hij dit ten laatste te meldt op het secretariaat vóór 31 maart voorafgaand aan het nieuwe seizoen.

7.2.Bij iedere wedstrijd dienen alle mensen die op het wedstrijdblad moeten staan hun identiteitskaart mee te hebben.

7.3.We vragen vriendelijk om elk gebruik van gsm en/of smartphone tijdens de activiteiten te beperken. Met nadruk vragen we dan ook om de gsm uit te schakelen of stil te zetten in de kleedkamer, dit voornamelijk voor de wedstrijd. Ook vragen we het gebruik van een iPhone, iPod, mp3-speler en dergelijke te beperken om een asociale houding te vermijden.

7.4.Het is aanbevolen alle toernooien/wedstrijden in gelijk welke sportdiscipline waaraan het lid deelneemt, buiten PSO, schriftelijk of via email te melden aan het secretariaat, dit minimum 48 uur voor aanvang van deze activiteit.

7.5.Bij elke wedstrijd zal de verantwoordelijke 2x vragen om de waardevolle voorwerpen te verzamelen. Dit zal gebeuren voor de wedstrijd in de kleedkamer. De club kan nooit aansprakelijk gevonden worden in geval van diefstal.

7.6.Adreswijzigingen (of wijziging telefoonnummer) dienen steeds schriftelijk of via mail gemeld te worden aan het secretariaat (liefst ook aan de coach). Wij vragen u ook om de federaties hiervan op de hoogte te stellen.

7.7.Bij elke training en/of wedstrijd dienen alle spelers zich nadien te douchen.

7.8.Gelieve steeds rekening te houden met het huishoudelijk reglement van de sportzaal waarin u actief bent.

DOWNLOAD HIER DE GEDRAGSCODE 19-20