Wat te doen bij ongeval?

De aangifte van een ongeval moet zo snel mogelijk opgestuurd worden naar Arena NV, case Tweekerkenstraat 14, 1000 Brussel.

Algemene opmerkingen

Het slachtoffer dient eerst zelf alle rekeningen te betalen en de tussenkomst van het ziekenfonds te vragen.
Vervolgens moet het slachtoffer de bewijsstukken van medische kosten overmaken aan Arena NV (gelieve steeds dossiernummer te vermelden). Arena NV betaalt de behandelingskosten steeds rechtstreeks aan het slachtoffer terug.

Download aangifteformulier

In aanloop naar het nieuwe seizoen heeft VMF een nieuwe verzekeringspartner.

Vanaf 01/08/2016 zijn alle leden voor zowel de lichamelijke ongevallen als de burgerlijke aansprakelijkheid verzekerd bij Arena NV (www.arena-nv.be). De voorbije drie jaren liepen de verzekeringspolissen bij Ethias (via Callant Verzekeringen) maar die overeenkomst liep af op 31/07/2016.

In de nieuwe polis zijn de verzekerde activiteiten, de dekking en de procedures gelijklopend met de voorbije jaren. Een belangrijke wijziging is dat de vrijstelling gereduceerd wordt tot € 10,50 in plaats van € 25,00.

Dit betekent dat de eigen bijdrage voor het slachtoffer in ieder geopend dossier vermindert.

Ook de praktische kant verloopt identiek:

  1. De ongevalsaangifte is steeds beschikbaar op de website via deze link:
  2. De ingevulde aangifte wordt rechtstreeks opgestuurd naar Arena (het adres staat bovenaan de aangifte) binnen de 10 dagen na het ongeval.
  3. Het slachtoffer ontvangt van Arena een brief met vermelding van het dossiernummer, contactgegevens en de verdere procedure.
  4. Het blijft nog steeds belangrijk om iedere blessure die tijdens de wedstrijd werd opgelopen, te laten vermelden door de scheidsrechter op het wedstrijdblad.

De dossiers die geopend werden vóór 31/07/2016, worden verder behandeld bij Ethias tot deze volledig afgesloten zijn.

Mocht u verdere vragen hebben, kan u ons steeds contacteren op het nummer 09/220.83.82. of via mail naar info@vmf.be.